THIẾT BỊ DỊCH ĐA NGÔN NGỮ NEWTECH

  11/10/2016

Trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập, Các tập đoàn, tổ chức quốc tế, nhà đầu từ đến Việt Nam ngày càng nhiều. Việc xử lý bất đồng ngôn ngữ càng cao, để đạt được hiệu quả công việc luôn được ưu tiên hàng đầu. Công ty Avitech tự hào là một trong những doanh nghiệp đi đầu về cung cấp và cho thuê  thiết bị dịch cabin đa ngôn ngữ. Thiết bị dịch đa ngôn ngữ NEWTECH chất lượng cao của công ty Avitech là một trong những giải pháp tốt nhất trên thị trường hiện nay. 

Bình luận